اطلاعات کاربر ایمان ادهم ملکی
زمینه فعالیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت
هیات مدیره
شرکت
پیراسیس
توضیحات زمینه فعالیت
خدمات جامع پشتیبانی شبکه
درباره من
بازگشت