اطلاعات کاربر علی نیک سرشت
علی نیک سرشت
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
مشاور
شرکت
Pars mcs
توضیحات زمینه فعالیت
مشاوره، ارزیابی و ارتقای فردی و سازمانی بر مبنای روان شناسی سازمانی با تاکید بر نوروساینس و علوم شناختی
درباره من
دانشجوی دکتری روانشناسی شناخت اجتماعی در پژوهشکده علوم شناختی مدیر دپارتمان روانشناسی صنعتی سازمانی موسسه رویش و توانمندسازی کوشا (خلاقیتکده دانشگاه شریف) روانشناس سازمانی شرکت Pars mcs
بازگشت