اطلاعات کاربر سید کامران یگانگی
سید کامران یگانگی
زمینه فعالیت
سایر
سمت
مشاور
شرکت
عضو هیات علمی دانشگاه
توضیحات زمینه فعالیت
مشاور در حوزه آینده پژوهی و سیاست گذاری
درباره من
من سید کامران یگانگی هستم . فوق دکتری آینده پژوهی دارم و عضو هیات علمی دانشگاه هستم . مشاور معاون وزیر کار ،، مشاور استاندار و مشاور بیش از ده شرکت در رزومه کاری من است .
بازگشت