اطلاعات کاربر رضا ایزدی
زمینه فعالیت
بانک، بیمه و بورس
سمت
مدیرعامل
شرکت
مدرسه بیمه
توضیحات زمینه فعالیت
آموزش و مشاوره بیمه
درباره من
20سال سابقه در صنعت بیمه دارم و مشاور چند مجموعه بزرگ و کوچک در صنعت بیمه و خارج از صنعت بیمه هستم
بازگشت