اطلاعات کاربر هادی نیلی احمدآبادی
هادی نیلی احمدآبادی
زمینه فعالیت
تجارت و بازرگانی
سمت
هیات مدیره
شرکت
مدیریت تجارت بین الملل دانا
توضیحات زمینه فعالیت
مشاوره صادرات مدیریت صادرات صادرات مواد غذایی
درباره من
هادی نیلی به عنوان مشاور و کارشناس صادرات علاوه بر فعالیت اجرایی 15 ساله در حوزه صادرات عضو هیات مدیره شرکت مدیریت صادرات دانا است و در عین حال به عنوان مشاور صادرات در صنایع مختلف مشغول به فعالیت می باشد.
بازگشت