اطلاعات کاربر بهروز جنتي
زمینه فعالیت
سمت
مشاور
شرکت
عرشيان
توضیحات زمینه فعالیت
مهندس عمران مشاور در ساخت خريد و فروش ومشاركت
درباره من
بازگشت