اطلاعات کاربر سیدحامد حسینی نژاد
زمینه فعالیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت
مدیر منابع انسانی
شرکت
داتین
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت