اطلاعات کاربر طاهره یادگاری
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
کارشناس ارشد و سرپرست
شرکت
هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران
توضیحات زمینه فعالیت
کار فروش بلیت و پیگیری تاخیرات پروازها و کنسلی ها
درباره من
بازگشت