اطلاعات کاربر علیرضا مصحف
زمینه فعالیت
نفت،گاز و پتروشیمی
سمت
مدیر بازاریابی و فروش
شرکت
Copper Star General Trading LLC
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت