اطلاعات کاربر حسین آقاخانلو
حسین آقاخانلو
زمینه فعالیت
برگزاری سمینار و همایش
سمت
موسس و بنیانگذار
شرکت
میتاپس تجارب مدیران
توضیحات زمینه فعالیت
- موسس و بنیانگذار میتاپس تجارب مدیران - موسس مجمع عالی مدیران - دبیر سابق اجرایی انجمن بهره وری ایران
درباره من
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
بازگشت