اطلاعات کاربر اميرحسين حداديان
اميرحسين حداديان
زمینه فعالیت
سایر
سمت
مدیرعامل
شرکت
گروه مشاوران gbip
توضیحات زمینه فعالیت
مشاور و مدرس تشريفات و پروتكلهاي بين المللي در روابط حرفه اي بين فردي و سازماني و كاستومر سرويسها
درباره من
بازگشت