اطلاعات کاربر محمد حسين كهدويي
زمینه فعالیت
مسکن و صنعت ساختمان
سمت
مدیرعامل
شرکت
كاشي پرسپوليس
توضیحات زمینه فعالیت
توليد كاشي و سرامبك
درباره من
فوق ليسانس مديريت مالي 82 سابقه فعاليت در صنعت كاشي و سرامبك
بازگشت