اطلاعات کاربر پيمان ريحانيان
پيمان ريحانيان
زمینه فعالیت
مسکن و صنعت ساختمان
سمت
هیات مدیره
شرکت
Karanaكارانا
توضیحات زمینه فعالیت
طراحي و اجراي پروژه هاي ورزشي، توريستي و ويلايي
درباره من
مهندسي عمران ، فوق مديريت ساخت، مديريتDBA
بازگشت