اطلاعات کاربر سید منصور نورزاده
سید منصور نورزاده
زمینه فعالیت
تجارت و بازرگانی
سمت
مدیرعامل
شرکت
شتاب هاست-نمانور سبلان
توضیحات زمینه فعالیت
بازرگانی تجهیزات الکترونیکی
درباره من
رییس هیئت مدیره شتاب هاست و مدیر عامل شرکت نمانور سبلان
بازگشت