اطلاعات کاربر بیژن وثوقی
زمینه فعالیت
ICT
سمت
مدیرعامل
شرکت
پلتفرم بینام
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت