اطلاعات کاربر محمد میهن خواه
محمد میهن خواه
زمینه فعالیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت
موسس و بنیانگذار
شرکت
داده پردازان راستین
توضیحات زمینه فعالیت
مشاوره و مجری پروژه های کسب و کار دیجیتال
درباره من
کارشناسی نرم افزار و ارشد تجارت الکترونیک هستم از سال 1386 وارد فضای دیجیتال شده ام و در این مدت در 40 پروژه نرم افزاری و 3 شرکت در سمت های مدیر توسعه سیستم ها و مدیر پروژه فعالیت داشته ام.
بازگشت