اطلاعات کاربر بيتا حميدي
زمینه فعالیت
رسانه و سینما
سمت
مدیر تبلیغات و برندینگ
شرکت
شبكه هاي برون مرزي
توضیحات زمینه فعالیت
مشاور تبليغات و ساخت تيزرهاي تبليغاتي و تهيه برنامه هاي مستند رسانه و همچنين ايده هاي تبليغاتي و اتاق فكر
درباره من
ليسانس مديريت تبليغات تجاري ارشد مديريت كارآفريني گرايش كسب و كار شاغل در شبكه هاي برون مرزي ifilm &press tv .متاهل و داراي دو فرزند
بازگشت