اطلاعات کاربر لی لا امیرآتشانی
زمینه فعالیت
معماری و دکوراسیون
سمت
مدیرعامل
شرکت
آرت آرکا
توضیحات زمینه فعالیت
شرکت آرکا رسام تیراژه با نام مختصر آرت آرکا در حدود 77 سال پیش آغاز به فعالیت کرده است و ھفت سال پیش به به دلیل گسترش فعالیت شرکت در حوزه های دولتی و افزایش بخش های فعالیتی شرکت, مدیران مجموعه تصمیم بر ثبت برند گرفتند. شرکت در ابتدا کار خود را مختصردر دکوراسیون داخلی آغاز نمود و پس از گذشت چند سال کار خود را گسترش بخشید و تمامی موارد بازسازی ,ساخت,تجهیزو ...را در حیطه ی فعالیت های خود قرار داد و امروزه هر آنچه برای تاسیس و ساخت یک هتل یا مجموعه ی مسکونی و اداری لازم است انجام می دهد. شرکت آرت آرکا در حال حاضر به انجام پروژه ھای ھتلی و مسکونی مشغول می باشد که این پروژه ھا به صورت تخریب فضای داخلی ساختمان و طراحی ، نظارت و اجرا ی طرح جدید با توجه به کاربری مورد نظر کارفرما می باشد . مھمترین تمرکز شرکت بعد از طراحی متفاوت و نظارت دقیق ؛ اجرای به موقع کار می باشد زیرا در حال حاضر و در دنیای کنونی زمان یکی از پر اھمیت ترین بخش ھای فعالیت است. اھداف شرکت : یکی از اصلی ترین اھداف شرکت کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افرادی خلاق است که در کنار خلاقیت به بھترین نحو بتوانند با یک دیگر ھمکاری و ھم اندیشی داشته باشند؛ تا موجب خلق آثاری متفاوت و محیط ھای کار آمد جدید بشوند . شرکت آرت آرکا ھمواره در تلاش بوده تا متفاوت اندیشیدنش را برای ھمگان به نمایش بگذارد. ھیچ قاعده و قانونی برای کشیدن و پیاده کردن طرح ھای شرکت وجود ندارد دنیای ھنر مرزی نمی شناسد و مدیریت شرکت نیز در تلاش است تا جای ممکن برای شرکت مرزی نداشته باشد و ھمواره قدم ھای رو به جلو بردارند که موجب گسترش شرکت بشوند از دیگر اھداف اولیه و مھم شرکت می توان به اھمیت زمان اشاره کرد از ابتدای کار تا به امروز شرکت در تلاش است تا در کمترین زمان ممکن بھترین ارائه را داشته باشد و از اولین روز زمان احتمالی پروژه را به طور کامل بررسی کرده و سر موعد کار را به اتمام رساند.13451353
درباره من
بازگشت