اطلاعات کاربر شاهرخ عباس زاده
شاهرخ عباس زاده
زمینه فعالیت
کشاورزی و صنعت غذا
سمت
مدیرعامل
شرکت
گروه ديلمان
توضیحات زمینه فعالیت
يك مجموع با 84 شركت زيرگروه فعال در صنايع نفت، نيروگاه، ريلي ، توليدي ، صادرات ، گردشگري ، بيمه اي ، ورزش
درباره من
بازگشت