اطلاعات کاربر مهدی حاج محمود عطار
مهدی حاج محمود عطار
زمینه فعالیت
حقوقی و حسابرسی
سمت
مدیرعامل
شرکت
نگین صنعت رهجو
توضیحات زمینه فعالیت
انتقال تکنولوژی صنعتی - واردات لوازم خانگی توکار آشپزخانه
درباره من
مهندس منابع طبیعی-کارشناس ارشدفلسفه علم کارشناس وکارشناس ارشدودکترای حقوق/جزاوجرم شناسی.مدیرمالی،مشاورحقوقی قوانین کار،مالیات،بیمه وحقوق تجارت
بازگشت