اطلاعات کاربر سید سهراب حسینی
زمینه فعالیت
معدن کاوی
سمت
مدیرعامل
شرکت
معدن کانسار پویان
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت