اطلاعات کاربر ودود غفورزاده
ودود غفورزاده
زمینه فعالیت
صنعت چاپ
سمت
مدیرعامل
شرکت
چاپ زیبا
توضیحات زمینه فعالیت
مجهزترین کارخانه چاپ بسته بندی در شمالغدب کشور
درباره من
بیش از نیم قرن قدمت چاپ زیبا
بازگشت