اطلاعات کاربر مهدی دستجردی
زمینه فعالیت
منسوجات و پوشاک
سمت
شرکت
ترمه دستجردی
توضیحات زمینه فعالیت
تولید. صنایع دستی و پارچه پیراهنی مردانه
درباره من
بازگشت