اطلاعات کاربر ذکیه رشیدآبادی
ذکیه رشیدآبادی
زمینه فعالیت
برگزاری سمینار و همایش
سمت
مدرس دانشگاه
شرکت
دانش بنیان
توضیحات زمینه فعالیت
مدیر اجرایی همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی و مدیر آموزش و پژوهش
درباره من
با سلام ذکیه رشیدآبادی ، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه و مدرس کارگاههای آموزشی و پژوهشی ،مدیر اجرایی همایش های ملی و بین المللی،مشاور فرماندار و رییس کمیته امور بانوان ،مشاور پژوهشی دانشگاه و ....
بازگشت