اطلاعات کاربر مجید ایزدخواه
زمینه فعالیت
مشاور تبلیغاتی و رسانه
سمت
مدیرعامل
شرکت
کانون تبلیغاتی دیتا
توضیحات زمینه فعالیت
شرکت تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ
درباره من
سابقه فعالیت از سال 1375
بازگشت