اطلاعات کاربر مهدی خداوردی زاده حقیقی
مهدی خداوردی زاده حقیقی
زمینه فعالیت
خودرو سازی
سمت
مدیر ICT
شرکت
مجموعه خودرو سازی سایپا
توضیحات زمینه فعالیت
توسعه سیستم های مکانیزه و استقرار ERP
درباره من
دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری و مشاور در پیاده سازی ERP
بازگشت