اطلاعات کاربر سیف اله نیک نامی
زمینه فعالیت
مسکن و صنعت ساختمان
سمت
موسس و بنیانگذار
شرکت
گروه مهندسی بازرگانی آترینا
توضیحات زمینه فعالیت
فعال از سال 84 در حوزه مشاوره طراحی تامین و اجرای پروژه های زیرساخت و اتوماسیون ساختمان BMS فعال از سال 93 در حوزه آموزش های تخصصی و بین المللی KNX فعال از سال 89 در حوزه تولید کتابهای تخصصی و نشریه اتوماسیون ساختمان و ...
درباره من
کارشناس مهندسی مکانیک - تاسیسات کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت
بازگشت