اطلاعات کاربر عباس منصوریان
زمینه فعالیت
سمت
سایر
شرکت
عقاب افشان
توضیحات زمینه فعالیت
مشاوره و آموزش، مشارکت در سرمایه گذاری
درباره من
:Consultant and Tutor QMS,Standards,Management development,BPR Lean production ,Project Management
بازگشت