اطلاعات کاربر سینا گرامی
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
مشاور
شرکت
مشاور
توضیحات زمینه فعالیت
Business Generalist
درباره من
بازگشت