اطلاعات کاربر سمیه رضیئی
سمیه رضیئی
زمینه فعالیت
صنایع دارویی و پزشکی
سمت
هیات مدیره
شرکت
شرکت آزاد تجارت پارس پرنیان
توضیحات زمینه فعالیت
تجهیزات پزشکی
درباره من
سوابق کاری : • رئیس هیات مدیره شرکت آزاد تجارت پارس • عضو انجمن متخصصین صنعتی اقتصادی ایران • عضو انجمن مدیریت ایران • عضو انجمن ملی زنان کارآفرین • عضو اتاق بازرگانی تهران • کارشناس ناظر فنی وزارت بهداشت • کارشناس ارشد سازمان حمایت از مصرف کننده آدرس ایمیل: biz@azadmed.com
بازگشت