اطلاعات کاربر میترا پورمند
میترا پورمند
زمینه فعالیت
حقوقی و حسابرسی
سمت
هیات مدیره
شرکت
موسسه حقوقی اندیشه باوران امین
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
وکیل دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، عضو هیئت مدیره
بازگشت