اطلاعات کاربر بابک عطیف
زمینه فعالیت
منسوجات و پوشاک
سمت
مدیرعامل
شرکت
پاتیک
توضیحات زمینه فعالیت
تولید و صادرات
درباره من
بازگشت