اطلاعات کاربر محمد دماوندی فرقانی
محمد دماوندی فرقانی
زمینه فعالیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت
موسس و بنیانگذار
شرکت
کیمیا چیره دانش رهنمون
توضیحات زمینه فعالیت
استارتاپ در زمینه راه‌اندازی سامانه همکاری B2B
درباره من
بازگشت