اطلاعات کاربر حسین صلواتی
زمینه فعالیت
مسکن و صنعت ساختمان
سمت
مدیرعامل
شرکت
آبادگران ارزش
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت