اطلاعات کاربر پریسا رفیق
زمینه فعالیت
لوازم خانگی
سمت
سهامدار
شرکت
صنعتی و تولیدی جهان گاز
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت