اطلاعات کاربر علیرضا جوان آملی
علیرضا جوان آملی
زمینه فعالیت
تجارت و بازرگانی
سمت
مدیرعامل
شرکت
همگامان دانش و ارتباطات
توضیحات زمینه فعالیت
عمده فعالیت این شرکت در زمینه صادرات، واردات، خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی و کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات ارزی و فراهم سازی بستر مناسب جهت ورود بازرگانان خارجی به بازار ایران می باشد
درباره من
هدف من پیشرفت روز به روز در پرتو عنایت حق تعالی، با کوشش و تلاش مستمر است.
بازگشت