اطلاعات کاربر جواد رضائی
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
هیات مدیره
شرکت
مدیران به توان هفت
توضیحات زمینه فعالیت
مشاوره مدیریت ، مشاور مالی ، مدیر مالی ، حسابرس و مدرس دانشگاه
درباره من
بازگشت