اطلاعات کاربر دنیا اخگری
زمینه فعالیت
سمت
شرکت
نگاه آرمانی تیسان
توضیحات زمینه فعالیت
برگزاری همایش و نمایشگاه و ایونت پلنر برندینگ و تبلیغات
درباره من
بازگشت