اطلاعات کاربر محبوبه مظاهری
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
موسس و بنیانگذار
شرکت
موسسه مشاور و مربی گری بکارگماری
توضیحات زمینه فعالیت
مشاور جذب و استخدام کوچینگ مشاور کسب و کار مشاور تحصیلی و شغلی
درباره من
من موفق هستم
بازگشت