اطلاعات کاربر نسیم توکل
نسیم توکل
زمینه فعالیت
ارتباطات و مخابرات
سمت
مدیرعامل
شرکت
موسسه بین المللی ارتقای مدیریت و مطالعات فن اوری و نواوری حفاظت الکترونیک و مدیریت بحران اتحاد
توضیحات زمینه فعالیت
حفاظت الکترونیک ، مشاوره ، آموزش ، تولید
درباره من
بازگشت