اطلاعات کاربر رکسانا اصلانی
زمینه فعالیت
مشاور سرمایه گذاری
سمت
مدیرعامل
شرکت
02634202195
توضیحات زمینه فعالیت
شرکت راهبر پیشگامان اموت به عنوان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به صورت تخصصی تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی انجام میدهد و همچنین مشاوره بانکی به صورت تخصصی انجام میدهیم و البته کارگزار صندوق ضمانت صادرات نیز میباشیم
درباره من
بازگشت